Digestori

2012.4.10_10-40-5 obradjena

Laboratorijski digestori opšte namene ili po specijalnom zahtevu za rad sa koncentrovanim kiselinama koje se uparavaju. Uz digestor isporučujemo i sistem za eshauciju isparenja, koji obuhvata transportni polietilenski ili polipropilenski cevovod, fl eksi veze, radijalni polipropilenski ventilator i skupljače kondezata. Digestori se izrađuju prema zahtevima standarda EN 14175.
 

Tehnički opis:

- čelina konstrukcija, plastifi cirana ili prokronska po zahtevu.
- radni prostor prema potrebama korisnika,polipropilen,keramika, kompozitni kvarc, epoxy i nox.
- priključci za vodu, vazduh, vakuum, gasove, u radnom prostoru.
- sve ugrađene armature su sa epoxy premazom.
- čeoni stakleni zastor od kaljenog stakla sa mehaničkim ili elektromotornim sistemom za podizanje.
- upravljanje rada digestora van radnog prostora sa utičnicama 220V.
- neonsko osvetljenje prostora 1000 Lux-a.