Komora za rastvaranje antibiotika

2012.4.10_10-40-5 obradjena

Prenosni uređaj, konstruisan i izveden za potrebe apotekarskih ustanova, koja štiti operatera i ambijent od lebdećih čestica praškastih antibiotika u pripremi.

Tehničke karakteristike:

- jedno radno mesto
- konstrukcija čelična, plastifi cirana
- radna površina od perforiranog nerđajućeg čelika
- radni prostor oivičen elementima od kaljenog stakla
- Kasetni predfi lter klase G-4
- apsolutni HEPA fi lter klase H-14,
efi kasnost 99,9995%
- brojač radnih sati komore
- diferencijalni presostat sa svetlosnom signalizacijom,
koji meri stepen zaprljanosti apsolutnog fi ltera
- niskopritisni centrifugalni ventilator, niskog nivoa buke
- elektronski regulator broja obrtaja ventilatora
- neonsko osvetljenje radnog prostora
- napajanje 220V/50Hz
- dimenzije radnog prostora(axbxh):600x500x600 mm.