Stolovi i kabineti za analitičke vage

2012.4.10_10-40-5 obradjena

To su posebno konstruisani stolovi koji obezbeđuju da analitička vaga bude u potpunosti zaštićena od i najmanjeg uticaja vibracija iz okruženja. Takođe možemo prema zahtevu naručioca izvesti kabinu koja je u sklopu samog stola i štiti proces merenja od uticaja kontaminacije iz okruženja.

Tehnički opis:

- čelična konstrukcija postolja stola
- radna površina: granitna ploča uronjena u kvarcni pesak
- obloga stola i kabine od univer ploča.
- čeona fi oka za odlaganje pribora za vagu
- neonsko osvetljenje radne površine 1000 Lux-a.
- čeoni zastor od kaljenog stakla
- mehanički ili elektromotorni sistem za podizanje čeonog zastora.
- utičnica za priključenje vage 220V.

Opcionalno u kabinu može se ugraditi:

- sistem za dotok sterilnog vazduha u radni prostor kabine sa regulacijom, kao kod laminarnih komora.