• Servis viljuškara
  • Servis industrijske elektronike
  • Servis Note book, lap top, palm top, desk top računara i monitora
  • Servis štampača i dopuna tonera

U našem specijalizovanom servisu pružamo uslugu popravke širokog spektra prenosivih računara (ne samo laptop) svih vodećih svetskih proizvođača: HP, Toshiba, SONY, Apple, IBM/Lenovo, Dell, Fujitsu Siemens, ASUS, MSI, Acer itd.

 

OPŠTI USLOVI SERVISIRANJA

Ovi uslovi servisiranja važe za sve uređaje koji se servisiraju u servisnom centru(radionici). Molimo da ih pažljivo pročitate i ako imate bilo kakva pitanja, slobodno se obratite na mejl office@setdata.rs.

Dolaskom u servis, svesni ste da ćete morati da platite bar 1 radni sat, čak iako posle pregleda odustanete od dalje popravke. Radni sat se ne naplaćuje samo u sledećim slučajevima:

Prilikom predavanja uređaja na servis, dogovorili ste se sa majstorima da će pregledati uređaj bez naknade, s tim da se ovaj dogovor upiše u napomenu na prijemnom listu.

Imate partnerski, ili VIP ugovor po kome ste oslobođeni naplate pregleda uređaja.

GARANCIJA NA SERVIS

Servis SET DATA daje garanciju na izvršene popravke od 3 kalendarskih meseci, počev od datuma na računu ili servisnom izveštaju izdatom prilikom preuzimanja računara. Garancija podrazumeva da ćemo eventualnu reklamaciju na naš servis otkloniti po ubrzanom postupku(procedura prekorednog prijema) bez dodatne naknade od strane klijenta. Ukoliko se uređaj zadrži duže od 10 dana u servisu prilikom ovakve popravke, garantni rok ćemo produžiti za period proveden u servisu. Ukoliko se i pored sveg našeg truda kvar ponovi dva puta u garantnom roku klijent ima pravo na povraćaj kompletne sume date za popravku.

Garancija na servis ne važi ukoliko se mušterija nije pridržavala originalnih proizvođačkih uputstava o normalnom korišćenju uređaja, ukoliko je uređaj fizički oštećen, vide se tragovi prosipanja tečnosti ili je nakon našeg servisa, a u garantnom roku, otvaran od strane druge osobe.

SERVISI MATIČNIH PLOČA I GRAFIČKIH KARTICA

Servis BGA čipova koji se nalaze na matičnim pločama i grafičkim karticama podrazumeva najviši nivo poznavanja rada računara i elektronike uopšte. Iako smatramo da je naše poznavanje ove oblasti na najvišem mogućem nivou sam servis ne može biti stopostotno uspešan. Trenutna uspešnost našeg servisa je na nivou od 95% dok za laptopove koji prethodno nisu rađeni u drugim servisima dostiže čak i do 98%. Ipak postoji verovatnoća da servis Vaše matične ploče neće biti uspešan. U ovim slučajevima moguće je da će laptop raditi čak i gore nego pre popravke(npr. ako se povremeno palio više se ne pali uopšte, ako je imao izobličenu sliku na ekranu sada nema nikakvu). Morate biti svesni da jedina alternativa popravci Vaše matične ploče jeste zamena iste a koja može koštati bar dva puta više od cene koja bi bila zaračunata za servis ploče. Vrlo često cena nove matične ploče prevazilazi cenu drugog, novog laptopa. Mi smatramo da je ovo razumam rizik i ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost za eventualno pogoršanje stana Vašeg laptopa. Naravno, u ovim slučajevima se servis ne naplaćuje. Pošto posle servisa matične ploče dobijate garanciju na funkcionisanje celokupne matične ploče servis zadržava pravo da sam izabere metode popravke Vaše ploče i nema obavezu da prilaže zamenjene delove ili da dokazuje odakle su ti delovi nabavljeni. Kada je Vaša ploča nepopravljiva ili ako nam je to jednostavnije, zadržavamo pravo da umesto Vaše ploče ugradimo drugu od identičnog modela laptopa po istoj ceni po kojoj bi Vam naplatili popravku

BRIGA O VAŠIM PODACIMA

Prilikom većine intervencija u našem servisu nije potrebno reinstaliranje sistema niti bilo kakvo brisanje Vaših podataka. Ostavljanje Vašeg hard diska u laptopu nam omogućava brže i lakše testiranje odnosno reprodukciju opisanog kvara ali ako imate vrlo bitne podatke i želite u potpunosti da budete sigurni da ih mi nećemo izgubiti možemo Vam prilikom prijema izvaditi Vaš hard disk. Ukoliko je potrebno, u okviru popravke reinstalirati sistem, skenirati kompjuter od virusa ili vršiti bilo kakvu softversku intervenciju, bićete pozvani i upitani koji su Vam bitni podaci. Naši serviseri će prilikom opisanih intervencija uložiti sve napore da te Vaše bitne podatke i sačuvaju. I pored sveg truda nije moguće garantovati za sigurnost bilo kog podatka sa hard diska ostavljenog kod nas na servisu, niti možemo nadoknadjivati bilo kakvu štetu, direktnu ili indirektnu a nastalu gubitkom Vaših podataka. Ukoliko ste doneli laptop zbog pokušaja spašavanja podataka, prihvatate činjenicu da uglavnom nikada nije moguće spasiti sve podatke (postoji mogućnost gubitka manjeg ili većeg dela podataka) ali da Vas to ne oslobadja obaveze plaćanja date usluge, SET DATA zadržava pravo da u slučaju spašavanja vaših podataka, angažuje treće lice, ovlašćenu frmu specijalizovanu za ovakve delatnosti i da u Vaše ime prihvati sve njihove uslove vezane za taj zahvat.

ZABORAVLJENI UREĐAJI

Klijent ima obavezu da podigne svoj popravljeni uređaj u roku od 30 dana od dana kada je primio obaveštenje da je popravka završena. U slučaju ne preuzimanja laptopa, servis ima pravo da organizuje njegovu prodaju, a u cilju nadoknadjivanja cene popravke. U ovom slučaju se na cenu dodaje još 5000 dinara na ime ovako nastalih troškova ovog servisnog centra. Razliku u ceni, ako postoji, klijent će dobiti isključivo na svoj naknadni zahtev.